Husmöte torsdagen den 7 maj

Kl. 17.30 i matsalen.

Anmäl dig senast tisdagen den 5 maj!

Lista för anmälan finnspå anslagstavlan vid köket.

Lämna gärna fullmakt om du inte kan närvara.

Kaffe och kaka serveras!