Storstädning

Nu är listorna uppsatta angående vår storstädning av våra gemensamma lokaler.

Datum för storstädningen är med början den 17-19 augusti med start klockan 11.
Listorna kommer att sitta uppe till den 6/8. Sedan tas de ner och ska renskrivas och kommer att sättas upp igen i köket.

Om något är oklart så kontakta någon i MOS gruppen.
Doris, Mary, Leena, Helena, Gunnel och Birgitta.

MOS gruppen