Vi utbildar oss för att bli bättre

Under tre kvällar har Landgångens styrelse träffats tillsammans med en cirkelledare från ABF.

Varför? Jo, för att bli bättre på vårt uppdrag och för att kunna motsvara det förtroende som ni medlemmar gav oss när ni valde oss att ansvara för föreningens del av fastighetsförvaltningen och för att genomföra de planer och beslut vi tagit vid våra husmöten.

Vi har diskuterat en massa olika frågor. Några av dem har redovisats vid husmöten som till exempel varför inte fler av medlemmarna deltar i matlaget när andra grupper än den egna lagar mat eller om det är rimligt att arvodera vissa styrelseuppdrag som ordförande och kassör.

Vad gäller arvoden har vi enats om att inte införa några arvoden men att de som har de tyngsta uppdragen kan ta ledigt från matlaget vid vissa tillfällen för att få lite mer tid till sitt styrelseuppdrag.

Annars har delaktigheten i kollektivets gemenskap och föreningens aktiviteter varit det som vi diskuterat allra mest. Kan vi förvänta oss att alla ska delta? Finns det några som aldrig deltar? Gör vi rätt saker? Gör vi det på rätt sätt? Känner alla sig välkomna när vi arrangerar något? Vilket ansvar har den enskilde medlemmen? Man vet väl när man flyttar in att man blir del av ett kollektiv? Ibland kanske man ska nöja sig med ett mindre antal deltagare? Alla är ju inte intresserade av samma saker?

Ja, frågorna är många och på sitt sätt eviga. Livet är ju aldrig helt perfekt, inte ens i vår förening och vi får nog jobba vidare med våra försök att bygga gemenskap mellan oss grannar så långe vi bor tillsammans. För tillfället har vi ändå kommit överens om att det måste vara både nyttigt och roligt att vara en del av kollektivet för att det ska kännas bra. Var och en av oss ska kunna få hjälp och stöd när det behövs och var och en av oss ska kunna bidra på något sätt med sin egen del till gemenskapen.

Om du har idéer, förslag, kritik eller andra tankar – snälla du vänd dig till någon av oss i styrelsen. Vi vill göra vårt allra bästa för att hjälpa till att lösa problem eller förverkliga bra idéer som kan komma alla till del.