Vi utbildar oss för att bli bättre

Under tre kvällar har Landgångens styrelse träffats tillsammans med en cirkelledare från ABF.

Varför? Jo, för att bli bättre på vårt uppdrag och för att kunna motsvara det förtroende som ni medlemmar gav oss när ni valde oss att ansvara för föreningens del av fastighetsförvaltningen och för att genomföra de planer och beslut vi tagit vid våra husmöten.

Vi har diskuterat en massa olika frågor. Några av dem har redovisats vid husmöten som till exempel varför inte fler av medlemmarna deltar i […]