Årsstämma 2017

Torsdag den 30 mars kl 18 30 i matsalen.

Styrelsen väntar sig att alla medlemmar deltar i årsstämman.

Har du förhinder: anteckna det på lista vid matsalen senast 2 dagar före mötet.