Föreningstämma den 10 mars

På Styrelsemötet den 16 december bestämdes att Föreningsstämma för BoAktiv ska hållas den 10 mars 2015.

Enligt våra stadgar ska motioner vara överlämnade till Styrelsen senast 6 veckor innan stämman.

Alltså  är det  senast den 27 januari 2015 som gäller för inlämnande av motioner till Styrelsen.