Diverse från styrelsen

Lite från senaste styrelsemötet.

Alla arbetsgrupperna i huset påminns om att de ska komma in med äskanden inför nästa verksamhetsår innan den 15 november.

Valberedningen uppmanas också börja med sitt arbete.

Nästa husmöte är tisdagen den 2 december kl 18.00. Kallelse med ytterligare information kommer senare.